Month

grudzień 2022
Najem okazjonalny we Wrocławiu Najem okazjonalny jest bardzo popularny we Wrocławiu, daje on bezpieczeństwo ochrony właściciela przed niechcianymi lokatorami. Właściciel lokalu może w łatwy sposób pozbyć się uciążliwego lokatora. Umowę najmu okazjonalnego nie musimy podpisywać u notariusza (zwykła forma pisemna jest wystarczająca). Przy zawieraniu umowy należy zwrócić uwagę, że umowa ta musi być zawarta na...
Potocznie znany jako „trzy siódemki”, “rygor” lub „dobrowolna egzekucja”. Podstawą egzekucji (działań komornika) jest tytuł wykonawczy, to tytuł egzekucyjny opatrzony klauzulą wykonalności. Tytułami egzekucyjnym obok prawomocnych orzeczeń sądu, wyroków sądu polubownego oraz ugód zawartych przed tymi sądami są także akty notarialne, w których dłużnik poddał się egzekucji i które spełniają inne warunki określone w art....
Prosta spółka akcyjna jest nową spółką kapitałową w polskim porządku prawnym, przepisy o niej weszły w życie w 2021 roku. Prosta spółka akcyjna została skonstruowana w odpowiedzi na współczesne potrzeby obrotu gospodarczego, z intencją stworzenia rozwiązań prawnych ułatwiających prowadzenie działalności przez start-upy. Zamysłem było uelastycznienie zasad prowadzenia działalności gospodarczej pod względem organizacyjnym, proceduralnym, majątkowym, ale...
W umowie sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się do przeniesienia prawa własności konkretnej rzeczy (ruchomości, lokalu mieszkalnego, garażu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, nieruchomości gruntowej) na kupującego i zobowiązuje się wydać mu tę rzecz, natomiast kupujący zobowiązuje się przedmiot umowy odebrać i zapłacić sprzedawcy określoną cenę. To najczęściej zawierana umowa u notariusza. Przed umową Umowę sprzedaży poprzedzać...
Umowa darowizny, potocznie często nazywana przepisaniem (przepisanie nieruchomości) jest nieodpłatną umową dwustronną, jednostronnie zobowiązującą. W wyniku tej umowy majątek darczyńcy zostaje uszczuplony na rzecz nieodpłatnego przysporzenia w mieniu obdarowanego. Przedmiot darowizny Przedmiotem darowizny może być prawo lub rzecz, które można zbyć np.: lokal mieszkalny lub niemieszkalny, działka zabudowana lub niezabudowana, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,...