Month

kwiecień 2023
Jakie podatki zapłacisz u notariusza? PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH – PCC Notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego. Obowiązani są uzależnić dokonanie czynności cywilnoprawnej od uprzedniego zapłacenia podatku, a pobrany podatek wpłacić na rachunek właściwego organu podatkowego. Podatkowi podlegają następujące czynności: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy...
Dlaczego umowę przedwstępną warto podpisać u notariusza we Wrocławiu? Umowę przedwstępną możesz zawierać przed każdą umową właściwą, najczęściej jest to przedwstępna umowa sprzedaży. Można też przed umową: dożywocia, darowizny, zniesieniem współwłasności i działem spadku. Umowa przedwstępna zabezpiecza obie strony transakcji – Kupującego i Sprzedającego. Aby umowa przedwstępna była ważna należy ja sporządzić zgodzie z obowiązującymi...