Day

10 lipca, 2023
Księga wieczysta dla nieruchomości Księgi wieczyste są jawne i pokazują stan prawny nieruchomości oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Elektroniczne księgi wieczyste możesz przeglądać na stronie: https://ekw.ms.gov.pl/Akta księgi wieczystej może przeglądać w obecności pracownika sądu: osoba mająca interes prawny oraz notariusz. Akta przegląda się w sądzie rejonowym, dla którego prowadzona jest księga wieczysta (właściwy wg położenia...