Month

wrzesień 2023
Jak zabezpieczyć zapłatę ceny przez Kupującego? Każdy Sprzedający chce mieć zapłaconą cenę od razu. Rygor egzekucji w akcie notarialnym W umowie sprzedaży zazwyczaj strona kupująca dobrowolnie poddaje się egzekucji na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego, co do zapłaty ceny stronie sprzedającej. A sprzedający dobrowolnie poddaje się egzekucji z tego samego przepisu, co do wydania (po...
W najbliższym czasie zachodzą istotne zmiany dotyczące kodeksu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego. Poniżej informacja o nich.  Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz niektórych innych ustaw. 1) wprowadzenie instytucji reprezentanta dziecka zamiast kuratora reprezentującego dziecko;2) uszczegółowienie zasad wysłuchania dziecka w toku postępowania cywilnego;3) zmianę tytułu, a także rozszerzenie zakresu przedmiotowego ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle...