Month

październik 2023
Umowa przedwstępna może być zawarta jako zobowiązanie do zawarcia umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy dożywocia i tak naprawdę każdej, której strony chcą. Więcej o umowie przedwstępnej przeczytasz na stronie: https://notariuszwro.pl/przedwstepna-umowa-sprzedazy-wroclaw/ Rozwiązanie umowy przedwstępnej Umowę przedwstępną można rozwiązać za porozumieniem stron – w formie aktu notarialnego jeśli umowa przedwstępna była zawarta w tej formie. Jest to...
U notariusza można sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia, podobnie jak w Sądzie wydawane jest postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Stwierdzenie nabycia spadku odbywa się przez postanowienie sądowe. Sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia notariusz rejestruje w notarialnym rejestrze Najważniejszymi dokumentami i informacjami przy sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia jest: 1. Odpis skrócony aktu zgonu zmarłego (akt zgonu testatora) Oświadczenie...
Podczas wizyty u notariusza podpisujesz oryginał aktu notarialnego, który jest przechowywany przez notariusza w jego kancelarii notarialnej przez 10 lat, a następnie przekazywany do Sądu. Oryginał a wypisy z aktu notarialnego Notariusz wydaje wypis aktu notarialnego (wypisy aktu notarialnego): Stronom czynności, Sądowi wieczystoksięgowemu, Geodezji, Urzędowi Skarbowemu (fiskus), Spółdzielni Mieszkaniowej i czasem Gminie. Notariusz ma obowiązek...