Month

grudzień 2023
Rozwód małżeński to inaczej zakończenie stanu małżeńskiego w formie prawnej, formalne rozwiązanie małżeństwa nie prowadzi jednak do wygaśnięcia wszystkich zobowiązań, które istniały między już byłymi małżonkami. Intercyza małżeńska nie jest z reguły podpisywana przez małżonków w trakcie małżeństwa, intercyzy małżeńskie stanowią część spraw. Prowadzi to do tworzenia się wspólnego majątku. Wprowadzenie do pojęcia podziału majątku...
Czym jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu? Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – mianem tym określamy ograniczone prawo rzeczowe w znaczeniu cywilnoprawnym, definicja odnosi się zarówno do lokali mieszkalnych oraz do lokali użytkowych. Regulacja prawna odnośnie spółdzielczego własnościowego prawa pochodzi z dnia 15 grudnia 2000 roku z ustawy odnoszącej się do spółdzielni mieszkaniowych. Sama nazwa...