Zastrzeżony PESEL u notariusza.

Od dnia 1 czerwca 2024 roku notariusze mają obowiązek weryfikowania zastrzeżenia numeru PESEL osób fizycznych w Rejestrze Zastrzeżeń Numerów PESEL, prowadzonym przez Ministra Cyfryzacji, przy dokonywaniu czynności, których przedmiotem jest:

  1. Nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w nich;
  2. Sporządzenie pełnomocnictwa do nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości lub udziału w nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w nich.
zastrzeżony pesel

Notariusz będzie weryfikować czy Klient ma zastrzeżony numer PESEL.

Jeśli PESEL jest zastrzeżony to jest to podstawa do odmowy dokonania czynności u notariusza. 

Poprzedni post