tym się zajmujemy

Czynności notarialne - Notariusz Wrocław

lokal mieszkalny
Potrzebujesz sprzedać lub kupić lokal mieszkalny albo niemieszkalny. W umowie możesz też założyć księgę wieczystą, ustanowić na niej hipotekę lub służebność.
Kiedy potrzebujesz sprzedać lub kupić zabudowaną (domem/innym budynkiem) albo niezabudowaną działkę.
Kiedy masz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub niemieszkalnego i chcesz je sprzedać. W umowie możesz wnioskować o założenie księgi wieczystej i wpis hipoteki.
Chcesz założyć Spółkę, dokonać zmian w umowie Spółki, zaprotokołować zgromadzenie wspólników lub przeprowadzić jej likwidację.
Potrzebujesz założyć Prostą Spółkę Akcyjną lub chcesz, aby notariusz prowadził jej rejestr.

Poddanie się egzekucji

Potrzebujesz złożyć oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w związku z zawartą umową najmu (np. najem okazjonalny), umową pożyczki lub umową kredytową.
Potrzebujesz ustanowić rozdzielność majątkową małżeńską lub zawrzeć inna umowę majątkową małżeńską.
Osoba Ci bliska zmarła i chcesz przeprowadzić po niej postępowanie spadkowe.
Masz nieruchomość i chcesz ją przepisać na osobę bliską, możesz w umowie ustanowić służebność mieszkaniową.
Jesteś powołany do dziedziczenia i chcesz odrzucić spadek lub przyjąć go.
dzial_spadku
W wyniku spadkobrania jesteś współwłaścicielem nieruchomość i chcesz dobrowolnie podzielić nabyty spadek.
Potrzebujesz złożyć oświadczenie woli, które skutkować będzie po śmierci. Chcesz zapisać konkretną nieruchomość członkowi rodziny lub wydziedziczyć go.

Podział majątku

Chcesz podzielić majątek wspólny, który ustał ze względu na rozwód, separację lub ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej.

Zniesienie współwłasności

Masz wspólną nieruchomość z innymi współwłaścicielami i chcecie dobrowolnie znieść współwłasność.

Umowa deweloperska

Nabywasz lokal mieszkalny na podstawie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, lub jesteś deweloperem, który rozpoczyna przedsięwzięcie deweloperskie.

Poświadczenia

Potrzebujesz kopię wierzytelną lub poświadczenia podpisu.

Pełnomocnictwo

Nie możesz osobiście brać udziału w czynności notarialnej i potrzebujesz ustanowić osobę zaufaną, która będzie działać za Ciebie.