Podział majątku

Podział majątku wspólnego (częściowy lub całościowy) jest czynnością przeprowadzaną po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej w wyniku ustanowienia rozdzielności majątkowej (zobacz czynność- umowa majątkowa małżeńska), po jej ustaniu w wyniku rozwodu, separacji, w wyniku ubezwłasnowolnienia małżonka lub ogłoszenia jego upadłości.

Podział majątku może zostać przeprowadzony w sądzie. Samo rozpoczęcie procedury w sądzie to niewielki koszt bo 1000 zł lub 300 zł. Rozprawa w sądzie często wiąże się jednak z dodatkowymi kosztami np. z koniecznością powołania biegłego rzeczoznawcy oraz pełnomocnika, co znacząco zwiększa koszt przeprowadzenia podziału majątku. W przypadku zgodnego planu podziału majątku wspólnego warto zwrócić się o sporządzenie umowy do notariusza, który w związku ze sporządzoną umową zwraca się też z wnioskiem do ksiąg wieczystych o wpis własności. Podział majątku u notariusza jest zdecydowanie szybszy i tańszy od procedury sądowej.

Dokumenty

Poniżej wymieniam standardowe dokumenty i informacje, które są niezbędne w procesie tworzenia aktu notarialnego.

1. Podstawa nabycia

Wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, umowy darowizny (po 2007 roku umowa darowizny powinna być przedłożona wraz z zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego o wywiązaniu się obdarowanego z obowiązku podatkowego), innej umowy lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania wraz z zaświadczeniem Urzędu Skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego.

2. Wyrok

Prawomocny wyrok sądu orzekający o rozwodzie lub separacji.

3. Umowa

Umowa majątkowa małżeńska.

Informacje

  • dane osobowe stron
  • wartość rynkowa nieruchomości
  • kto nabywa nieruchomość w wyniku podziału

Koszty

Za dokonane czynności notarialne notariusz pobiera wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek od towarów i usług (23%). Notariusz pobiera podatki i opłaty, a następnie przekazuje je do odpowiednich instytucji państwowych. Koszt czynności notarialnej jest uzależniony od wartości przedmiotów umowy o podział majątku. Umowa podziału majątku nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych ani podatkiem od spadków i darowizn.

Najczęściej zadawane pytanie w temacie

Podziału majątku

Rozwód a majątek: Jak dokonać podziału majątku wspólnego małżonków ?

Podczas trwania małżeństwa tworzy się wspólny majątek małżeński, te, które zostaną nabyte w trakcie związku małżeńskiego. Te składniki wchodzą w skład majątku wspólnego małżonków i podlegają ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej.

Sprawa o podział majątku może pojawić się w przypadku rozwiązania małżeństwa. Warto wiedzieć, że podział majątku wspólnego można dokonać także bez rozwodu, w przypadku ustania wspólności majątkowej małżeńskiej. Proces ten przebiega zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym.

Podział majątku wspólnego po rozwodzie lub ustaniu wspólności małżeńskiej może nastąpić na wniosek jednego z małżonków. Można złożyć odpowiedni wniosek o podział majątku, w którym szczegółowo opisuje się poszczególne składniki majątku wspólnego oraz podaje się informacje na temat podziału, który jest pożądany.

Ważnym elementem w procesie podziału majątku jest ustalenie, które składniki majątku należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Przedmioty majątkowe nabyte przed zawarciem małżeństwa, zwykle należą do majątku osobistego. Należy brać pod uwagę obowiązujące przepisy kodeksu rodzinnego. 

W skład majątku wspólnego małżonków wchodzą nieruchomości, fundusze emerytalne każdego z małżonków, a także inne składniki majątku, które zostały nabyte w trakcie trwania małżeństwa. Przy podziale tych składników ważne jest uwzględnienie ich wartości i proporcji przynależności do obojga małżonków.

Podział majątku wspólnego może nastąpić w trakcie sprawy rozwodowej, gdzie sąd dokonuje odpowiednich ustaleń i uwzględnia wszystkie składniki majątku. Alternatywnie, małżonkowie mogą dokonać podziału poza sądem, u notariusza, jeśli strony są zgodne. 

Podział majątku wspólnego małżonków po rozwodzie lub ustaniu wspólności małżeńskiej to proces skomplikowany, który wymaga uwzględnienia wszystkich składników majątku i przestrzegania przepisów prawa. Złożenie odpowiedniego wniosku o podział majątku oraz współpraca obu małżonków mogą ułatwić ten proces.

Nierówny podział majątku wspólnego - Kluczowe kroki do dokonania podziału majątku po rozwodzie. Rola adwokata i notariusza w procesie podziału majątku po rozwodzie

Podział majątku wspólnego po rozwodzie to proces, który może być złożony i emocjonalnie trudny. W przypadku podziału majątku wspólnego należy pamiętać o kilku kluczowych krokach, aby upewnić się, że jest on sprawiedliwy i zgodny z prawem.

Po rozpoczęciu postępowania sądowego w sprawie rozwodu, można dokonać inwentaryzacji całego majątku wspólnego. Obejmuje to nieruchomości, majątek finansowy, samochody, przedmioty wartościowe i inne aktywa zgromadzone w trakcie małżeństwa.

Kolejnym istotnym etapem jest ustalenie, który majątek jest wspólny, a który osobisty. To ważne, ponieważ tylko majątek wspólny podlega podziałowi. 

Notariusz również odgrywa ważną rolę w procesie podziału majątku po rozwodzie, jeśli nie zajmuje się tą sprawą sąd. To notariusz sporządza umowy podziału majątku, które są prawnie wiążące i chronią prawa obu stron. Notariusz dba o to, aby umowa była zgodna z przepisami prawa i zawierała wszystkie niezbędne informacje dotyczące podziału majątku.

Podział majątku wspólnego po rozwodzie może być skomplikowanym procesem, który wymaga staranności i profesjonalnego wsparcia. Można skorzystać zarówno z pomocy adwokata, jak i notariusza, aby zapewnić, że podział majątku będzie sprawiedliwy i zgodny z przepisami prawa. 

Wspólność majątkowa kontra rozdzielność majątkowa. Co wybrać przed rozwodem?

Rozwód to trudny i emocjonalnie wymagający proces, który wiąże się nie tylko z rozstaniem się małżonków, ale także z podziałem majątku. Jednym z kluczowych wyborów, przed którymi stają małżonkowie, jest decyzja dotycząca rodzaju majątku, jaki będą mieli – wspólność czy rozdzielność majątkową.

Wspólność majątkowa to standardowy ustrój majątkowy w Polsce. Oznacza ona, że wszystkie składniki majątku nabyte w trakcie małżeństwa stanowią wspólną własność obojga małżonków. Wspólność majątkowa ma swoje plusy i minusy.

Jednym z głównych plusów jest prostota. Wspólny majątek ułatwia codzienne finanse, a także inwestowanie czy zakup nieruchomości. Wspólność małżeńska może być korzystna w przypadku nierówności w zarobkach małżonków, ponieważ daje obu stronom równy dostęp do majątku.

Jednakże, wspólność majątkowa ma także swoje wady. W przypadku rozwodu, cały majątek zostaje podzielony na pół, chyba że strony umówią się inaczej. To może być niekorzystne dla jednej ze stron, zwłaszcza jeśli jedna osoba znacząco przyczyniła się do gromadzenia majątku.

Rozdzielność majątkowa, z drugiej strony, oznacza, że każdy małżonek zachowuje osobiste prawo do swojego majątku. Niezależnie od tego, kto zarabia więcej, nie ma obowiązku dzielenia się majątkiem po rozwodzie. To rozwiązanie daje większą niezależność finansową i ogranicza ryzyko utraty majątku.

Wybór między wspólnością a rozdzielnością majątkową zależy od indywidualnych okoliczności i preferencji małżonków. Można przed ślubem omówić tę kwestię i ewentualnie skonsultować się z prawnikiem. Przy rozwodzie przygotowana umowa majątkowa może zaoszczędzić wiele stresu i konfliktów w przyszłości. 

Wspólność majątkowa i rozdzielność majątkowa mają swoje zalety i wady. Wybór zależy od konkretnej sytuacji małżeńskiej. Warto przed ślubem rozmawiać o tych kwestiach i, jeśli to konieczne, skonsultować się z prawnikiem, aby podjąć najlepszą decyzję dla swojej przyszłości finansowej i emocjonalnej.

Umowny podział majątku - kluczowy krok w procesie rozwodowym. Sądowy podział majątku wspólnego małżonków. Jak przebiega i kiedy go uniknąć ?

Umowny podział majątku to kluczowy krok w procesie rozwodowym, który może znacząco wpłynąć na życie obu stron. Jednakże, aby zrozumieć, jak przebiega sądowy podział majątku wspólnego małżonków oraz jakie kroki można podjąć, aby go uniknąć, warto poznać pewne kluczowe aspekty tego procesu.

Sądowy podział majątku wspólnego jest procedurą, w której sąd decyduje, jak zostanie rozdzielony majątek zgromadzony przez małżonków w trakcie ich małżeństwa. Przebieg tego procesu zależy od jurysdykcji, ale zazwyczaj obejmuje ocenę i podział aktywów, w tym nieruchomości, środki finansowe, majątek ruchomy. Sąd bierze pod uwagę wiele czynników oraz potrzeby obu stron.

Uniknięcie sądowego podziału majątku jest możliwe w pewnych przypadkach, przede wszystkim poprzez zawarcie umowy przedmałżeńskiej lub umowy o podziale majątku w trakcie trwania małżeństwa. W takiej umowie można zdefiniować, co daje stronom większą kontrolę nad tym procesem.

Jednak nie zawsze jest możliwe uniknięcie sądowego podziału majątku. To może być stresujące i kosztowne doświadczenie dla obu stron.

Dlatego też ważne jest, aby rozważyć alternatywne metody rozwiązania sporu, takie jak mediacja czy negocjacje, zawarcie umowy majątkowej przed notariuszem. Te podejścia pozwalają małżonkom wspólnie ustalić, jak majątek ma być podzielony, co może przynieść bardziej satysfakcjonujące rezultaty i ograniczyć koszty oraz stres związane z procesem rozwodowym.

Wniosek jest taki, że umowny podział majątku oraz sposób uniknięcia sądowego podziału są ważnymi aspektami procesu rozwodowego. Warto dokładnie zrozumieć swoje prawa i możliwości, a także skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach rozwodowych, aby podjąć najlepszą decyzję dla swojej sytuacji.

 

Zniesienie współwłasności u notariusza we Wrocławiu –  Dagmara Kalbrun.