Testament

Testament można sporządzić odręcznie lub u notariusza. Testament z zapisem windykacyjnym (wskazana przez testatora konkretna osoba nabywa określony przedmiot wchodzący w skład spadku już z chwilą otwarcia spadku) może być sporządzony tylko w formie aktu notarialnego. Testament można w każdym momencie odwołać w całości lub tylko w części.

Testament może posłużyć nie tylko do wyznaczenia spadkobierców, ale również do wydziedziczenia, czyli pozbawienia prawa do zachowku (tj. kwota pieniężna, której może żądać rodzina od spadkobierców, jeśli została ona pominięta w testamencie). Wydziedziczenie jest możliwe wyłącznie poprzez testament. W treści powinna być podana prawdziwa przyczyna wydziedziczenia, która je uzasadnia. Wydziedziczone mogą być osoby, które:

  1. wbrew woli spadkodawcy postępują uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego,
  2. dopuściły się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci,
  3. uporczywie nie dopełniają względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

Dla pewności ważności testamentu i skutków, które ma testament wywrzeć warto udać się do notariusza.

Dokumenty

1. Dokument tożsamości

Dokument tożsamości testatora.

Informacje

  • dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania)
  • numer księgi wieczystej tej nieruchomości (w przypadku, gdy testator chce zapisać spadkobiercy konkretną nieruchomość)

NORT

Od 2011 r. działa Notarialny Rejestr Testamentów, w którym można zarejestrować swój testament, a po jego śmierci potencjalni spadkobiercy będą mogli dowiedzieć się o istnieniu takiego testamentu. Wpis do rejestru jest dobrowolny i bezpłatny. Rejestr nie zawiera informacji o treści dokumentu, a jedynie informuje, że został on sporządzony.

Koszty

Koszt testamentu jest zależny od zapisów, jakie mają się w nim znaleźć. Celem poznania dokładnych kosztów skontaktuj się z nami.

Najczęściej zadawane pytanie w temacie

Testament

Rola notariusza przy sporządzaniu testamentu

Testament to szczególny dokument, który pozwala spadkodawcy rozrządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci. Istnieje kilka form testamentu, ale jedną z najważniejszych jest testament sporządzany w obecności notariusza.

Forma testamentu notarialnego jest uregulowana w kodeksie cywilnym i ma wiele zalet. Przede wszystkim, testament notarialny zapewnia pewność co do treści testamentu oraz jego ważności. Spadkodawca przychodzi do notariusza, gdzie notariusz spisuje treść testamentu zgodnie z jego wolą.

Jednak istnieją pewne warunki, które muszą być spełnione. Spadkodawca musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz być w stanie wyrazić swoją wolę. Testament musi zawierać treść testamentu, czyli rozporządzenie majątkiem na wypadek śmierci.

Testament notarialny jest dokumentem ważnym i trudno go podważyć. Jednak istnieją sytuacje, w których testament może być uznany za nieważny.

Warto również wspomnieć o innych formach testamentu, takich jak testament ustny czy testament holograficzny. Testament ustny sporządza się w obecności trzech świadków i może być ważny tylko w przypadku obawy rychłej śmierci. Testament holograficzny jest własnoręcznym dokumentem, ale jego ważność może być kwestionowana.

Notariusz odgrywa istotną rolę jako świadek przy sporządzaniu testamentu notarialnego. Jest to forma testamentu, która zapewnia większą pewność co do jego treści i ważności. Spadkodawca powinien udać się do notariusza, aby określić swoją ostatnią wolę w formie aktu notarialnego i zyskać pewność, że jego majątek zostanie rozporządzony zgodnie z jego życzeniem po jego śmierci.

Jak sporządzić testament własnoręczny i notarialny. Zasady sporządzania testamentu notarialnego. Jak i kiedy go utworzyć ?

Istnieją różne rodzaje testamentów, w tym testament własnoręczny i testament notarialny, z każdym związane są określone zasady sporządzania.

Testament własnoręczny jest sporządzany przez spadkodawcę samodzielnie, własnoręcznie. Aby był ważny, musi być być odręczny, zwierać datę i podpis, powinien być czytelny, zawierać treść testamentu ustalonego w sposób jasny i jednoznaczny. 

Testament notarialny wymaga obecności notariusza. Jest to forma bardziej formalna i bezpieczna. Sporządzając testament notarialny, spadkodawca jest bardziej zabezpieczony przed ewentualnymi sporami o ważność testamentu.

Sporządzanie testamentu to ważna sprawa, dlatego zawsze warto zasięgnąć porady notariusza z Wrocławia, aby uniknąć problemów związanym z nieważnością testamentu i zapewnić, że ostatnia wola spadkodawcy zostanie spełniona zgodnie z jego życzeniami.

Konsekwencje odwołania testamentu. Kiedy i dlaczego warto to zrobić ?

Testament jest dokumentem, który pozwala spadkodawcy rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci. Może go sporządzić każda osoba dorosła, a w przypadku testamentu notarialnego, osoby głuche mają też taką możliwość.

Jednak życie i sytuacje życiowe się zmieniają. Dlatego warto wiedzieć, że istnieje możliwość odwołania testamentu. Powody mogą być różne, na przykład zmiana woli w obecności nowych członków rodziny lub przyjaciół, lub po prostu zmiana sytuacji finansowej.

Przechowywanie testamentu jest także ważne. Należy go trzymać w bezpiecznym miejscu, aby uniknąć zagubienia lub zniszczenia. 

Odwołanie testamentu może być konieczne w życiu każdej osoby. Dlatego warto być świadomym procedur i przestrzegać określonych zasad, aby uniknąć nieporozumień i zagwarantować, że nasza ostatnia wola zostanie spełniona zgodnie z naszymi życzeniami.

Zastanawiasz się nad umową dożywocia ? Chętnie pomogę –  notariusz Dagmara Kalbrun.