Przyjęcie lub odrzucenie spadku

Spadkobierca ma prawo wyrazić swoją wolę odnośnie nabycia spadku (również długów) i może:

przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste),
przyjąć spadek z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza),

spadek odrzucić.

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone przed sądem lub przed notariuszem w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania (najczęściej od dnia śmierci spadkodawcy). Bez złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku spadkobierca będzie dziedziczył z dobrodziejstwem inwentarza, odpowiedzialność spadkobiercy jest wtedy ograniczona kwotowo do wartości czynnej spadku, którą ustala się na podstawie spisu inwentarza.

Przy dziedziczeniu ustawowym w miejsce spadkobiercy, który odrzucił spadek mogą zostać powołani jego zstępni (dzieci i wnuki), lub też mogą dojść do dziedziczenia dalsi krewni zmarłego. W przypadku spadkobierców małoletnich, należy posiadać zgodę sądu opiekuńczego na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku, postanowienie sądu musi być zaopatrzone w klauzule prawomocności. W okresie kiedy sąd rozpatruje sprawę o wyrażenie zgody na przyjęcie lub odrzucenie spadku, termin sześciomiesięczny ulega zawieszeniu.

Należy pamiętać, że oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku nie może być odwołane.

Dokumenty

Dokumenty oraz informacje niezbędne do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku:

  • oryginał aktu zgonu spadkodawcy (Gdzie wybrać dokument? dowolny Urząd Stanu Cywilnego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej)
  • w przypadku odrzucenia spadku w imieniu małoletniego- prawomocne postanowienie sądu zezwalające na taką czynność oraz akt urodzenia małoletniego
  • adres ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy
  • informacja czy spadkodawca sporządził testament
  • imiona, nazwiska oraz adresy wszystkich spadkobierców ustawowych i testamentowych

Koszty

Koszt przyjęcia oświadczenia to kwota 246 zł brutto + koszt wypisów aktu.