zastrzeżony pesel
Od dnia 1 czerwca 2024 roku notariusze mają obowiązek weryfikowania zastrzeżenia numeru PESEL osób fizycznych w Rejestrze Zastrzeżeń Numerów PESEL, prowadzonym przez Ministra Cyfryzacji, przy dokonywaniu czynności, których przedmiotem jest: Nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości lub udziału w...
Czytaj więcej
tajemnica notarialna
Zachowanie tajemnicy notarialnej jest szczególnie doniosłym obowiązkiem każdego notariusza. Notariusz ma szereg obowiązków o charakterze ustrojowym, samorządowym, zawodowym oraz etyczno-moralnym. Jednym z najważniejszych jest właśnie dochowywanie tajemnicy notarialnej. Notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy (także po jego odwołaniu)...
Czytaj więcej
darowizna działki
Co to jest darowizna – jej pojęcie Zgodnie z art. 888 Kodeksu Cywilnego  §1.  przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się dobezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Przekładając przytoczonyprzepis na codziennie używany język jest to zobowiązanie osoby...
Czytaj więcej
Dokumenty do sprzedaży mieszkania
Wprowadzenie do sprzedaży mieszkania i objaśnienie definicji Umowa kupna-sprzedaży mieszkania, która wpływa na sprzedaż lokalu mieszkalnego wymagadopełnienia wielu formalności, w tym także wymagany jest akt notarialny sprzedaży mieszkania,który otwiera nam zagadnienie związane z tym jakie dokumenty do sprzedaży...
Czytaj więcej
fundacja rodzinna
Czym jest i czemu służy fundacja rodzinna? Fundacja rodzinna jest osobą prawną, która realizując wizję fundatora pozwala naformalne oddzielenie biznesu i rodziny, zapewniając jednocześnie finansowezabezpieczenie członków rodziny lub biznesu na przyszłość.To nowe rozwiązanie organizacyjno-prawne pozwala zatem ułatwić bliskimgromadzenie...
Czytaj więcej
1 2 3 7