spadek u notariusza
Czym jest spadek i wprowadzenie do sprawy spadkowej? Powołanie danej osoby do otrzymania spadku może wynikać z ustawy albo z testamentu zmarłego. Sąd na wniosek osoby mającej w tym interes, stwierdza nabycie spadku, zaś notariusz sporządza akt poświadczenia...
Czytaj więcej
nabycie nieruchomości cudzoziemiec
Nabycie niektórych nieruchomości przez cudzoziemca wymaga zezwolenia ministra. Cudzoziemiec To osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa lub przedsiębiorca z siedzibą za granicą.Który cudzoziemiec nie potrzebuje zezwolenia ministra?Jeśli jest obywatelem lub przedsiębiorcą z siedzibą na terytorium jednego z państw...
Czytaj więcej
Rejestry notarialne - Czym są i po co ?
Rejestry notarialne stanowią umowną formę określenia teleinformatycznego systemu, rejestry notarialne mają swoje początki od roku 2009, w tym momencie utworzono pierwszy element systemu, którym był Rejestr Aktów Poświadczenia Dziedziczenia. Rejestry notarialne mają następującą definicję Wyszukiwarka notarialnych aktów daje...
Czytaj więcej
Rozdzielność majątkowa - kancelaria notarialna we Wrocławiu
Forma wspólności majątkowej ustawowej to podstawowa forma obowiązujące w związku małżeńskim, ustrój małżeński jest nawiązywany w związku z przepisami prawnymi w momencie zawarcia małżeństwa. Co to jest rozdzielność majątkowa i na czym polega rozdzielność majątkowa? Czynnością powszechnie wykonywaną...
Czytaj więcej
spółki
Mianem prawa spółek określamy regulacje prawne, które obejmują obszar działalności osób fizycznych bądź prawnych oparte na umowie lub statucie, gdzie celem jest świadczenie usług na podstawie działalności gospodarczej. Rodzaje spółek W Polsce wyróżniamy wiele rodzajów spółek, które dzielimy...
Czytaj więcej
1 2 3 6