Tag

fundacja rodzinna
Fundacja rodzinna Fundacja rodzinna to nowe narzędzie do planowania sukcesji, chroniącej jednocześnie integralność firmy rodzinnej, przy jednoczesnym zabezpieczeniu przyszłości osób bliskich właściciela biznesu. Cel fundacji rodzinnej to gromadzenie i zarządzanie majątkiem przekazanym przez fundatora oraz zapewnienie środków dla beneficjentów. Jak założyć fundację rodzinną? Złożyć przez fundatora oświadczenia o ustanowieniu fundacji rodzinnej przed notariuszem w akcie założycielskim albo...