Tag

fundacja rodzinna
Czym jest i czemu służy fundacja rodzinna? Fundacja rodzinna jest osobą prawną, która realizując wizję fundatora pozwala naformalne oddzielenie biznesu i rodziny, zapewniając jednocześnie finansowezabezpieczenie członków rodziny lub biznesu na przyszłość.To nowe rozwiązanie organizacyjno-prawne pozwala zatem ułatwić bliskimgromadzenie rodzinnego majątku i zabezpieczenia go po śmierci właściciela wperspektywie dłuższej niż jedno pokolenie. W odróżnieniu od sukcesji,...
Fundacja rodzinna Fundacja rodzinna to nowe narzędzie do planowania sukcesji, chroniącej jednocześnie integralność firmy rodzinnej, przy jednoczesnym zabezpieczeniu przyszłości osób bliskich właściciela biznesu. Cel fundacji rodzinnej to gromadzenie i zarządzanie majątkiem przekazanym przez fundatora oraz zapewnienie środków dla beneficjentów. Jak założyć fundację rodzinną? Złożyć przez fundatora oświadczenia o ustanowieniu fundacji rodzinnej przed notariuszem w akcie założycielskim albo...