Category

Blog
Co to jest darowizna – jej pojęcie Zgodnie z art. 888 Kodeksu Cywilnego  §1.  przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się dobezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Przekładając przytoczonyprzepis na codziennie używany język jest to zobowiązanie osoby darującej, czyli darczyńcy donieodpłatnego świadczenia majątkiem, który posiada względem osoby, która ma zostać nimobdarowana. Darowizna z reguły...
Wprowadzenie do sprzedaży mieszkania i objaśnienie definicji Umowa kupna-sprzedaży mieszkania, która wpływa na sprzedaż lokalu mieszkalnego wymagadopełnienia wielu formalności, w tym także wymagany jest akt notarialny sprzedaży mieszkania,który otwiera nam zagadnienie związane z tym jakie dokumenty do sprzedaży mieszkania sąniezbędne. Wszelakie formalności zachodzą zarówno po stronie nabywcy oraz po stroniesprzedającego. Osoba sprzedająca mieszkanie ponosi większy...
Czym jest i czemu służy fundacja rodzinna? Fundacja rodzinna jest osobą prawną, która realizując wizję fundatora pozwala naformalne oddzielenie biznesu i rodziny, zapewniając jednocześnie finansowezabezpieczenie członków rodziny lub biznesu na przyszłość.To nowe rozwiązanie organizacyjno-prawne pozwala zatem ułatwić bliskimgromadzenie rodzinnego majątku i zabezpieczenia go po śmierci właściciela wperspektywie dłuższej niż jedno pokolenie. W odróżnieniu od sukcesji,...
Wprowadzenie do pojęcia najmu okazjonalnego Pojęcie najmu okazjonalnego jest coraz bardziej popularniejszą formą jeśli chodzi o wynajmowanie mieszkań. Samo pojęcie zostało szczegółowo opisane przepisach ustawy z dnia 21 czerwca 2011 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego. Wynika z niej (art. 19a ust. 1), że umową najmu okazjonalnego lokalu...
Czym jest spadek i wprowadzenie do sprawy spadkowej? Powołanie danej osoby do otrzymania spadku może wynikać z ustawy albo z testamentu zmarłego. Sąd na wniosek osoby mającej w tym interes, stwierdza nabycie spadku, zaś notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia. W sytuacji kiedy następuje śmierć osoby to następuje otwarcie spadku. W tej sytuacji cały majątek ruchomy...
Nabycie niektórych nieruchomości przez cudzoziemca wymaga zezwolenia ministra. Cudzoziemiec To osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa lub przedsiębiorca z siedzibą za granicą.Który cudzoziemiec nie potrzebuje zezwolenia ministra?Jeśli jest obywatelem lub przedsiębiorcą z siedzibą na terytorium jednego z państw Unii Europejskiej(Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Niemcy, Estonia, Irlandia, Grecja, Hiszpania, Francja, Chorwacja,Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Węgry,...
Rejestry notarialne stanowią umowną formę określenia teleinformatycznego systemu, rejestry notarialne mają swoje początki od roku 2009, w tym momencie utworzono pierwszy element systemu, którym był Rejestr Aktów Poświadczenia Dziedziczenia. Rejestry notarialne mają następującą definicję Wyszukiwarka notarialnych aktów daje możliwość dostępu do informacji, której dotyczy dany rejestr. Rejestry notarialne mają dwa charaktery dostępu, jest to charakter...
Forma wspólności majątkowej ustawowej to podstawowa forma obowiązujące w związku małżeńskim, ustrój małżeński jest nawiązywany w związku z przepisami prawnymi w momencie zawarcia małżeństwa. Co to jest rozdzielność majątkowa i na czym polega rozdzielność majątkowa? Czynnością powszechnie wykonywaną przez notariuszy jest rozdzielność majątkowa małżonków, czyli inaczej jest to rodzaj umowy majątkowej małżeńskiej. W myśl przepisu...
Mianem prawa spółek określamy regulacje prawne, które obejmują obszar działalności osób fizycznych bądź prawnych oparte na umowie lub statucie, gdzie celem jest świadczenie usług na podstawie działalności gospodarczej. Rodzaje spółek W Polsce wyróżniamy wiele rodzajów spółek, które dzielimy na spółki cywilne oraz spółki handlowe, w skład spółek handlowych wchodzą spółki osobowe oraz spółki kapitałowe. Zapisy...
Rozwód małżeński to inaczej zakończenie stanu małżeńskiego w formie prawnej, formalne rozwiązanie małżeństwa nie prowadzi jednak do wygaśnięcia wszystkich zobowiązań, które istniały między już byłymi małżonkami. Intercyza małżeńska nie jest z reguły podpisywana przez małżonków w trakcie małżeństwa, intercyzy małżeńskie stanowią część spraw. Prowadzi to do tworzenia się wspólnego majątku. Wprowadzenie do pojęcia podziału majątku...
1 2 3 4