Month

marzec 2024
Wprowadzenie do pojęcia najmu okazjonalnego Pojęcie najmu okazjonalnego jest coraz bardziej popularniejszą formą jeśli chodzi o wynajmowanie mieszkań. Samo pojęcie zostało szczegółowo opisane przepisach ustawy z dnia 21 czerwca 2011 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego. Wynika z niej (art. 19a ust. 1), że umową najmu okazjonalnego lokalu...