Month

styczeń 2024
Rejestry notarialne stanowią umowną formę określenia teleinformatycznego systemu, rejestry notarialne mają swoje początki od roku 2009, w tym momencie utworzono pierwszy element systemu, którym był Rejestr Aktów Poświadczenia Dziedziczenia. Rejestry notarialne mają następującą definicję Wyszukiwarka notarialnych aktów daje możliwość dostępu do informacji, której dotyczy dany rejestr. Rejestry notarialne mają dwa charaktery dostępu, jest to charakter...
Forma wspólności majątkowej ustawowej to podstawowa forma obowiązujące w związku małżeńskim, ustrój małżeński jest nawiązywany w związku z przepisami prawnymi w momencie zawarcia małżeństwa. Co to jest rozdzielność majątkowa i na czym polega rozdzielność majątkowa? Czynnością powszechnie wykonywaną przez notariuszy jest rozdzielność majątkowa małżonków, czyli inaczej jest to rodzaj umowy majątkowej małżeńskiej. W myśl przepisu...
Mianem prawa spółek określamy regulacje prawne, które obejmują obszar działalności osób fizycznych bądź prawnych oparte na umowie lub statucie, gdzie celem jest świadczenie usług na podstawie działalności gospodarczej. Rodzaje spółek W Polsce wyróżniamy wiele rodzajów spółek, które dzielimy na spółki cywilne oraz spółki handlowe, w skład spółek handlowych wchodzą spółki osobowe oraz spółki kapitałowe. Zapisy...