Zapłata ceny w umowie sprzedaży

zapłata ceny sprzedaży - Notariusz Wrocław

Jak zabezpieczyć zapłatę ceny przez Kupującego? Każdy Sprzedający chce mieć zapłaconą cenę od razu.

Rygor egzekucji w akcie notarialnym

W umowie sprzedaży zazwyczaj strona kupująca dobrowolnie poddaje się egzekucji na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego, co do zapłaty ceny stronie sprzedającej. A sprzedający dobrowolnie poddaje się egzekucji z tego samego przepisu, co do wydania (po zapłacie ceny sprzedaży) nieruchomości stronie kupującej. Jest to obustronne zabezpieczenie stron umowy sprzedaży. 

Na podstawie aktu notarialnego (opatrzonego w klauzule wykonalności przez Sąd) można wszcząć przymusowe dochodzenie należności u komornika. Prawidłowo skonstruowany rygor egzekucji znacznie skraca czas odzyskiwania długu i dochodzenia swoich praw.

Istnieje też inne mocniejsze zabezpieczenie zapłaty ceny sprzedaży, i jest to:

Depozyt notarialny

Notariusz w związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością ma prawo przyjąć na przechowanie, w celu wydania ich osobie wskazanej przy złożeniu dokumenty prywatne, papiery wartościowe, nośniki cyfrowe oraz pieniądze. Z przyjęcia depozytu notariusz spisuje protokół. Pieniądze muszą być zaksięgowane na rachunku notariusza w chwili sporządzania protokołu z przyjęcia depozytu (dzień umówionej wizyty). Po spełnieniu się warunku opisanego w protokole przyjęcia depozytu- najczęściej podpisanie umowy sprzedaży przez strony- notariusz przelewa wcześniej wpłacone środki stronie sprzedającej. Notariusz Dagmara Kalbrun z Wrocławia gwarantuje tym samym, że sprzedający otrzyma środki zaraz po przeniesieniu własności nieruchomości tj. po zawarciu umowy sprzedaży.

Koszt protokołu depozyt zależy od wartości środków oddanych do depozytu, a gwarantuje otrzymanie zapłaty za nieruchomość. Jeśli potrzebujesz wyceny – napisz do mnie.

Podobne posty