Tag

spadek
Czym jest spadek i wprowadzenie do sprawy spadkowej? Powołanie danej osoby do otrzymania spadku może wynikać z ustawy albo z testamentu zmarłego. Sąd na wniosek osoby mającej w tym interes, stwierdza nabycie spadku, zaś notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia. W sytuacji kiedy następuje śmierć osoby to następuje otwarcie spadku. W tej sytuacji cały majątek ruchomy...
Po śmierci bliskiej osoby należy przeprowadzić postępowanie spadkowe. Postępowanie spadkowe można zrobić u notariusza (akt poświadczenia dziedziczenia) lub w sądzie (postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku). Obie procedury prowadzą do poświadczenia praw Spadkobierców do majątku po zmarłym, natomiast postępowanie przed notariuszem jest dużo szybsze i wygodniejsze. Spadkobiercy ustawowi Przepisy kodeksy cywilnego (art. 931-940) określają krąg spadkobierców...