Tag

spółki
Prosta spółka akcyjna jest nową spółką kapitałową w polskim porządku prawnym, przepisy o niej weszły w życie w 2021 roku. Prosta spółka akcyjna została skonstruowana w odpowiedzi na współczesne potrzeby obrotu gospodarczego, z intencją stworzenia rozwiązań prawnych ułatwiających prowadzenie działalności przez start-upy. Zamysłem było uelastycznienie zasad prowadzenia działalności gospodarczej pod względem organizacyjnym, proceduralnym, majątkowym, ale...