Tag

tajemnica notarialna
Zachowanie tajemnicy notarialnej jest szczególnie doniosłym obowiązkiem każdego notariusza. Notariusz ma szereg obowiązków o charakterze ustrojowym, samorządowym, zawodowym oraz etyczno-moralnym. Jednym z najważniejszych jest właśnie dochowywanie tajemnicy notarialnej. Notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy (także po jego odwołaniu) okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne. Zakresem objęte są wszystkie informację jakie...