Tag

działka
Co to jest darowizna – jej pojęcie Zgodnie z art. 888 Kodeksu Cywilnego  §1.  przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się dobezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Przekładając przytoczonyprzepis na codziennie używany język jest to zobowiązanie osoby darującej, czyli darczyńcy donieodpłatnego świadczenia majątkiem, który posiada względem osoby, która ma zostać nimobdarowana. Darowizna z reguły...
W umowie sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się do przeniesienia prawa własności konkretnej rzeczy (ruchomości, lokalu mieszkalnego, garażu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, nieruchomości gruntowej) na kupującego i zobowiązuje się wydać mu tę rzecz, natomiast kupujący zobowiązuje się przedmiot umowy odebrać i zapłacić sprzedawcy określoną cenę. To najczęściej zawierana umowa u notariusza. Przed umową Umowę sprzedaży poprzedzać...