Tag

akt notarialny
Akt notarialny to dokument o szczególnym znaczeniu w procesie zabezpieczania własności nieruchomości. Jest on sporządzany przez notariusza, który odgrywa kluczową rolę w całej czynności prawnej. Celem tego aktu jest udokumentowanie dokonania przeniesienia własności, nabycia nieruchomości lub innych istotnych czynności prawnych. Sporządzenie aktu notarialnego. Klucz do zabezpieczenia własności nieruchomości Przed podpisaniem aktu, notariusz odczyta jego treść...