Tag

pesel
Od dnia 1 czerwca 2024 roku notariusze mają obowiązek weryfikowania zastrzeżenia numeru PESEL osób fizycznych w Rejestrze Zastrzeżeń Numerów PESEL, prowadzonym przez Ministra Cyfryzacji, przy dokonywaniu czynności, których przedmiotem jest: Nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w nich; Sporządzenie pełnomocnictwa do nabycia,...