Wizyta u notariusza – Wrocław

notariusz wizyta

Przed wizytą u notariusza we Wrocławiu

Każdy klient chce wiedzieć jakie dokumenty musi przygotować dla notariusza i ile ostatecznie zapłaci kosztów, opłat i podatków. Cenię sobie, aby klienci czuli się w mojej kancelarii notarialnej we Wrocławiu bezpiecznie i nie byli zaskoczeni ani w kosztach, ani w dokumentach jakie mają dostarczyć. Dlatego przed umówioną wizytą wyceniam czynność i podaję listę niezbędnych dokumentów- najczęściej takie informacje wysyłane są w odpowiedzi na maila od klienta.

Są pewne standardowe dokumenty i informację, które należy przedłożyć w zależności od czynności notarialnej jaką chcesz dokonać, zobacz swoją czynność:

https://notariuszwro.pl/czynnosci-notarialne/

Kiedy klient ma już wszystkie niezbędne dokumenty przesyła ich skan do kancelarii notarialnej na maila lub zjawia się osobiście, na ich podstawie notariusz będzie pracował nad projektem aktu notarialnego. Należy umówić konkretny termin w kancelarii notarialnej w celu podpisania aktu notarialnego.

Na wizycie u notariusza we Wrocławiu

Kiedy przyjdziesz na umówioną wizytę, notariusz będzie już miał przygotowany projekt aktu notarialnego. Poprosi Cię o dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport lub kartę pobytu) oraz niezbędne dokumenty w oryginale. Przy niektórych czynnościach notarialnych np. umowach przeniesienia własności nieruchomości dostaniesz również oświadczenie w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Kiedy będziesz na sali odczytu aktów notarialnych notariusz w tym czasie sprawdza dowód tożsamości, uzupełnia projekt aktu notarialnego oraz weryfikuje dokumenty z zapisami w projekcie aktu notarialnego. Następnie notariusz drukuje oryginał aktu notarialnego i odczytuje go przy stronach czynności notarialnej. W trakcie czytania sprawdzane są dane osobowe, zapisy umowy oraz tłumaczone są wątpliwości. Jeśli trzeba coś poprawić notariusz nanosi poprawki na akt notarialny, który można już podpisać.

Na końcu podpisuje się pod aktem notarialnym notariusz, sprawdzając przy tym, czy nie brakuje jakiegoś podpisu lub parafki. Następnie notariusz chowa podpisany akt notarialny w bezpieczne miejsce, do którego nie mają dostępu osoby spoza kancelarii notarialnej. Notariusz rozliczy się z klientami, jeśli wcześniej nie dokonali płatności na konto kancelarii notarialnej.

Ostatnim krokiem jest wydawanie wypisów aktów notarialnych i ostatni podpis w książce odbiorów wypisów aktów notarialnych. Notariusz ma jeszcze kilka czynności, które ma obowiązek wykonać: zarejestrowanie czynności w systemie, złożenie wniosku wieczystoksięgowego, wysyłanie wypisów/odpisów aktów notarialnych do Instytucji, raportowanie do Instytucji (GIIF, KAS). 

Podobne posty