Fundacja rodzinna – Wrocław

fundacja rodzinna wroclaw

Fundacja rodzinna

Fundacja rodzinna to nowe narzędzie do planowania sukcesji, chroniącej jednocześnie integralność firmy rodzinnej, przy jednoczesnym zabezpieczeniu przyszłości osób bliskich właściciela biznesu. Cel fundacji rodzinnej to gromadzenie i zarządzanie majątkiem przekazanym przez fundatora oraz zapewnienie środków dla beneficjentów.

Jak założyć fundację rodzinną?

  1. Złożyć przez fundatora oświadczenia o ustanowieniu fundacji rodzinnej przed notariuszem w akcie założycielskim albo w testamencie.
  2. Sporządzić statutu zawierającego reguły działania fundacji rodzinnej.
  3. Przekazać majątek na fundusz założycielski.
  4. Ustanowić organy fundacji rodzinnej.
  5. Wpisać fundację rodzinną do prowadzonego przez sąd rejestru fundacji rodzinnych.

Zachowek

Osoba uprawniona będzie mogła zrzec się prawa do zachowku. Dopuszczone zostanie rozłożenie zachowku na raty, odroczenie terminów jego płatności, jego obniżenie. Co więcej beneficjent, który jest jednocześnie uprawniony do zachowku, będzie mógł otrzymać tylko jedno z tych świadczeń.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Założenie fundacji rodzinnej oraz przekazanie do niej majątku nie będzie opodatkowane (brak PCC i CIT w tym zakresie).

Notariusz we Wrocławiu

Jakie czynności związane z fundacją rodzinną należy dokonać u notariusza?

  • akt założycielski lub testament, ustanawiający fundację rodzinną,
  • statut fundacji rodzinnej,
  • czynność prawna pomiędzy beneficjentem, który jest członkiem zarządu i zarazem jedynym członkiem zgromadzenia beneficjentów, a reprezentowaną przez niego fundacją rodzinna,
  • zrzeczenie się uprawnień przez beneficjenta.

Koszty

Koszt aktu założycielskiego zależny jest od wartości wniesionej wartości funduszu. Jeśli potrzebujecie Państwo poznać szczegółowy koszt swojej czynności – napisz do mnie.

Podobne posty