Tag

rodzinna
Fundacja rodzinna Fundacja rodzinna to nowe narzędzie do planowania sukcesji, chroniącej jednocześnie integralność firmy rodzinnej, przy jednoczesnym zabezpieczeniu przyszłości osób bliskich właściciela biznesu. Cel fundacji rodzinnej to gromadzenie i zarządzanie majątkiem przekazanym przez fundatora oraz zapewnienie środków dla beneficjentów. Jak założyć fundację rodzinną? Złożyć przez fundatora oświadczenia o ustanowieniu fundacji rodzinnej przed notariuszem w akcie założycielskim albo...