Tag

notariusz w domu
Zgodnie z art. 3 ustawy Prawo o notariacie, notariusz dokonuje czynności notarialnych w kancelarii notarialnej- swojej lub u innego notariusza, którego zastępuję. Wyjazdowa czynność notarialna (ta która odbywa się poza siedzibą kancelarii), to wyjątek przewidziany przez ustawodawcę. Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności...