Tag

umowa pożyczki
Potocznie znany jako „trzy siódemki”, “rygor” lub „dobrowolna egzekucja”. Podstawą egzekucji (działań komornika) jest tytuł wykonawczy, to tytuł egzekucyjny opatrzony klauzulą wykonalności. Tytułami egzekucyjnym obok prawomocnych orzeczeń sądu, wyroków sądu polubownego oraz ugód zawartych przed tymi sądami są także akty notarialne, w których dłużnik poddał się egzekucji i które spełniają inne warunki określone w art....