Tag

zadatek
Dlaczego umowę przedwstępną warto podpisać u notariusza we Wrocławiu? Umowę przedwstępną możesz zawierać przed każdą umową właściwą, najczęściej jest to przedwstępna umowa sprzedaży. Można też przed umową: dożywocia, darowizny, zniesieniem współwłasności i działem spadku. Umowa przedwstępna zabezpiecza obie strony transakcji – Kupującego i Sprzedającego. Aby umowa przedwstępna była ważna należy ja sporządzić zgodzie z obowiązującymi...