Służebność osobista – Wrocław

dzialka-sluzebnosc

Istnieją trzy rodzaje służebności: służebność gruntową, osobistą i przesyłu. Do ustanowienia służebności na nieruchomości wymagane jest oświadczenie właściciela w formie aktu notarialnego, może być opłatna lub nieodpłatna.

Służebność gruntowa

Służebność gruntowa ma na celu umożliwienie korzystania z nieruchomości (np. przejścia przez nieruchomość). Najczęściej jest ustanawiana wraz ze sprzedażą działki.

Służebność osobista

Służebność osobista, zwykle jest związana z zawieraniem umów darowizn. Polega na korzystaniu z nieruchomości, może być ustanowiona tylko na rzecz osoby fizycznej. Jest też szczególna służebność osobista tj. służebność osobista mieszkania- mający służebność mieszkania może przyjąć na mieszkanie małżonka i dzieci małoletnie, w przypadku tej służebności śmierć uprawnionego nie musi oznaczać wygaśnięcia tego prawa. Strony mogą bowiem umówić się, że służebność dalej będzie przysługiwać dzieciom, rodzicom i małżonkowi zmarłego. Nie jest możliwe ustanowienie służebności osobistej jako ograniczonego prawa rzeczowego na innym ograniczonym prawie rzeczowym, jakim jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Służebność osobista wygasa na skutek: zrzeczenia się, śmierci uprawnionego, zmiany służebności na rentę lub konfuzji (ten kto ma służebność staje się właścicielem).

Służebność przesyłu

Służebność przesyłu polega na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem urządzeń przesyłowych.

Koszty

Służebności ujawniane są w dziale III księgi wieczystej, notariusz podpisujący akt notarialny sporządza w tym zakresie wniosek wieczystoksięgowy. Opłata sądowa wynosi 200 zł.

Podobne posty