Zwolnienie z PCC (pierwsze mieszkanie)

zwolnienie podatek od czynności cywilnoprawnych

W najbliższym czasie zaczną obowiązywać zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych:

Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych

Zwolniona z podatku będzie sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, budynku mieszkalnego jednorodzinnego, a także spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. Kupujący nie zapłaci PCC, jeśli w dniu sprzedaży oraz wcześniej nie przysługiwało mu żadne z tych praw (ani udział).

Kupujący będzie w akcie notarialnym składał oświadczenie spełnienia warunku zwolnienia. Notariusz nie ma instrumentów do badania prawdziwości tego oświadczenia, to już zadanie Urzędu Skarbowego.

Podatek od nabycia większej ilości lokali

Nabycie co najmniej sześć lokali mieszkalnych stanowiących odrębne nieruchomości w jednym lub kilku budynkach wybudowanych na jednej nieruchomości gruntowej, opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, lub udziały w tych lokalach albo nabył już co najmniej pięć takich lokali, lub udziały w nich, stawka podatku od zawartej z tym samym kupującym umowy sprzedaży szóstego i każdego następnego takiego lokalu w tym budynku lub budynkach, lub udziału w takim lokalu, opodatkowana będzie PCC wysokości 6%.

Kiedy wejdzie zmiana?

Zwolnienie PCC przy zakupie pierwszego mieszkania – ma wejść w życie już po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia nowelizacji w Dzienniku Ustaw (tj. 31.08.2023 roku). Natomiast przepisy zakładające podwójne opodatkowanie (VAT i PCC) zaczną obowiązywać 1 stycznia 2024 roku.

Śledzić postępy prac można na: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3146

Dowiedz się czy Twoja nieruchomość będzie zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) – skontaktuj się ze mną.

Podobne posty